ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ


Την 5η εντολή πληρωμής αμοιβής εκπόνησης του έργου «Κατασκευή έργων ύδρευσης Νομών Πρέβεζας-Άρτας-Λευκάδας», προμελέτες και οριστικές μελέτες, τεύχη δημοπράτησης ενέκρινε το Υπουργείο Υποδομών «ανεβάζοντας» τα χρήματα που έχουν δοθεί έως τώρα στις 524 .243,00 ευρώ ενώ έως την ολοκλήρωσή του αναμένονται ακόμη να δαπανηθούν 560.955,00 ευρώ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...